Bio Module

About Company  |  Contacts
Bio Module

Notekūdeņu atsūknēšana / kanalizācijas aku attīrīšana

Asenizācija – sanitāro pasākumu sistēmu un iekārta šķidru atkritumu likvidēšanai un neitralizēšanai, nekanalizētu un kanalizētu apdzīvoto vietu, tehnisko objektu attīrīšanas veids. Asenizācija ietver to savākšanu (notekūdeņu attīrīšana, nosēduma – (septiki, akas, tualetes) , izvešanu, neitralizāciju un utilizāciju. Mēs veicam uzņēmumu attīrīšanas iekārtu nosēduma savākšanu un izvešanu. Cisternas ietilpība – 5 m3

 


Asenizacijas pakalpojumi

Cenā ir ietverta: šķidru atkritumu likvidācija un neitralizācija, transporta pakalpojumi.Cena var mainīties atkarībā no: attāluma līdz objektam kilometros, piebraukšanas sarežģītības un izmantojamās šļūtenes garuma View details...

asenizacijas pakalpojumi

View details...
Developed by: